Vijf mogelijkheden:

 

 

Interim Ondersteuning

 

U wilt uw organisatie tijdelijk of permanent versterken. Mogelijk zoekt u vervanging bij vertrek of zwangerschap.

 

 

 

Advisering en ondersteuning op uurbasis

 

Ondersteuning voor het MKB op basis van een abonnement tegen gereduceerd tarief.

 

Ontwikkelen en vastleggen van

-aanvullingen op- het personeelsbeleid.

 

Advisering over alle personele aangelegenheden, met inbegrip van aanstelling en ontslag.

 

Raadgeving en uitvoering

in organisatie-verandering en

reorganisatie.

 

 

 

Projectondersteuning

 

Opzetten en uitvoeren van alle projecten binnen HR/P&O.

 

Begeleiden en coachen van management en medewerkers in loopbaanontwikkeling.

Organisatie onderzoek gericht op Competentiemanagement.

 

Instroom, Doorstroom en Uitstroom projecten

 

Begeleiding en advisering in internationale arbeidsvoorwaarden.

 

Begeleiding en support van Impats en Expats.

 

 

 

Arbo advisering

 

Opstellen van Arbo-jaarplan.

Verrichten van een Quick-scan in de arbeidsomstandigheden.

Opstellen en presenteren van Arbo-jaarverslag.

 

 

 

Training

 

Opstellen en uitvoeren van competentiegerichte trainingen.

Verzorgen van theorie/praktijk training voor startende Ondernemingsraden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangstelling? Mail vrijblijvend; busman@pabsite.com

of bel 06-54 75 75 78